MENU

PATIENT'S RESPONSIBILITIES
(RESPONSIBILIDAD SA PASYENTE)

Muhatag sa sakto ug tama nga impormasyon mahitungod sa imong panglawas.

Musunod sa tanang polisiya ug patakaran sa ospital.

Patratar sa mga empleyado sa ospital, sa ubang mga pasyente ug sa mga bisita nga dunay pagtahod ug pagrespeto.