MENU
Services
Price
24 hours holer ambulatory  
     Service/ OPD/ In patient P 2,800.00
     Pay OPD 3,000.00
     Pay In patient 3,000.00
     Pay Suite Room/ ICU/ CCU 3,000.00
 2D Echo  
     Service/ OPD/ In patient P 2,000.00
     Pay OPD 2,200.00
     Pay In patient 2,550.00
     Pay Suite Room/ ICU/ CCU 2,900.00
IOTEE P 15,000.00
TEE  
     Service/ OPD/ In patient P 3,500.00
     Pay OPD 5,000.00
     Pay In patient 5,000.00
     Pay Suite Room/ ICU/ CCU 5,000.00
Arterial Duplex Scan  
     Service/ OPD/ In patient P 1,800.00
     Pay OPD 2,500.00
     Pay In patient 2,500.00
     Pay Suite Room/ ICU/ CCU 2,500.00
Carotid Duplex Scan  
     Service/ OPD/ In patient P 1,800.00
     Pay OPD 2,000.00
     Pay In patient 2,000.00
     Pay Suite Room/ ICU/ CCU 2,000.00
Dobu Echo  
     Service/ OPD/ In patient P 4,400.00
     Pay OPD 4,500.00
     Pay In patient 4,650.00
     Pay Suite Room/ ICU/ CCU 4,800.00
Stress Echo  
     Service/ OPD/ In patient P 2,600.00
     Pay OPD 2,800.00
     Pay In patient 3,000.00
     Pay Suite Room/ ICU/ CCU 3,200.00
Tilt Table Test  
     Service/ OPD/ In patient P 9,000.00
     Pay OPD 11,500.00
     Pay In patient 12,100.00
     Pay Suite Room/ ICU/ CCU 13,650.00
Treadmill Stress Test  
     Service/ OPD/ In patient P 1,200.00
     Pay OPD 1,300.00
     Pay In patient 1,550.00
     Pay Suite Room/ ICU/ CCU 1,850.00
Venous Duplex Scan  
     Service/ OPD/ In patient  P 1,800.00
     Pay OPD 2,000.00
     Pay In patient 2,000.00
     Pay Suite Room/ ICU/ CCU 2,000.00